Nationaal Comité 4 en 5 mei

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking. Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder oorlog en schendingen van mensenrechten. 5 mei is daarom óók de dag waarop we bewust kunnen zijn dat wij vrij zijn, en dat we die vrijheid moeten koesteren. In de 12 provincies, de hoofdstad Amsterdam en de Hofstad Den Haag vinden met dit idee de Bevrijdingsfestivals plaats. De Bevrijdingsfestivals worden gecoördineerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Nationaal Comite 4 & 5 mei en World Press Photo

Vrijheid heeft altijd al tot de verbeelding gesproken, in de wereld van toen en nu. Door meerdere vrijheden (en soorten verzet) te visualiseren, wordt de kijker in staat gesteld hierover na te denken. Naast een feitelijke- en/of historische context, wordt getracht de symboliek van het getoonde uit te leggen om het beeld en haar betekenis te leren lezen. Wat zijn de motieven van de individuen of groepen die opkomen voor vrijheden, of idealen uitdragen. Hoe verzetten zij zich tegen discriminatie, het gebruik van geweld door de overheid of terroristen. Of juist opkomen voor vrijheid van pers, meningsuiting, godsdienst of schoolkeuze. Hoe ziet vrijheid eruit en wat betekent het voor jou? Kan jij je voorstellen hiervoor in verzet te komen? In het Jaar van Verzet tonen het Nationaal Comite 4 & 5 Mei en World Press Photo dat vrijheden niet vanzelfsprekend zijn, opkomen voor rechten universeel is en van alle tijden is, en de redenen om in verzet te komen wederkerig blijven

Nederland Schoon

De samenwerking tussen de Bevrijdingsfestivals en Nederland Schoon is ingegeven door de wens van de festivals om meer aandacht te geven aan een schone omgeving. In een schone omgeving voelen mensen zich immers prettiger en veiliger. Deze doelstelling komt overeen met NederlandSchoon, dat zich inzet voor het voorkomen van zwerfafval en hiertoe gelijkgestemden (mensen, organisaties en gemeenten) activeert en lokaal met elkaar verbindt. Zo wordt een grotere vuist tegen zwerfafval gemaakt. Supporter van Schoon is de beweging waaronder al deze vrijwilligers zich kunnen scharen. Op www.supportervanschoon.nl kan iedereen die de handen uit de mouwen wil steken een actie aanmaken en materialen bestellen om schoon te maken of schoon onder de aandacht te brengen. Het spel ‘Ranking the Rubbish is speciaal voor de Bevrijdingsfestivals ontwikkeld, maar zal zeer waarschijnlijk op een later moment ook via Supporter van Schoon en bijbehorende webshop beschikbaar komen.

Het Bevrijdingsfestival Utrecht is er dankzij