Bevrijdingsfestival Utrecht wordt mede mogelijk gemaakt door financiële en facilitaire ondersteuning van de Provincie en Gemeente Utrecht, Nationaal Comité 4 en 5 mei en het V-Fonds.

Door bijzondere en vernieuwende initiatieven mogelijk te maken investeert het V-Fonds in vrede binnen het thema Vrede en Vrijheid. Inclusief erkenning en waardering van mensen die de vrijheid voor ons bevochten. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken, maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het V-Fonds de bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra en projecten rondom vrede en democratie. Het is van belang dat mensen gestimuleerd worden zich in te zetten voor vrede en vrijheid.

Het Bevrijdingsfestival Utrecht heeft de ANBI status en is daardoor interessant voor bedrijven en personen die willen geven in het kader van de Geefwet.

Met deze partners werken wij samen:

SENA

Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Wordt jouw muziek in het openbaar gedraaid, dan krijg je via Sena een vergoeding. Ook ondersteunt Sena allerlei projecten. Van showcases, festivals en muziekwedstrijden tot het helpen financieren van albumopnames.

Meer informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap.

Meer informatie

Nederlands Veteraneninstituut

Veteranen van het Nederlandse leger hebben zich persoonlijk ingezet voor vrede, veiligheid en vrijheid. En nu ze terug zijn, delen ze graag hun verhaal met jou. Het Nederlands Veteraneninstituut is er om veteranen en hun naasten zorg te bieden. Ook deelt het Nederlands Veteraneninstituut kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en zetten ze zich in voor de maatschappelijke erkenning en waardering.

Meer informatie

3FM & NOS

De Bevrijdingsfestivals zijn ook te volgen in de media, dankzij onze partners 3FM en de NOS. Kijk op 5 mei avond naar de reportage van de NOS over de veertien bevrijdingsfestivals en de Ambassadeurs van de Vrijheid.
Met 3FM sta je altijd vooraan bij de beste festivals. Zo ook op 5 mei, want 3FM doet verslag van de Bevrijdingsfestivals.

Kijk voor meer informatie op nos.nl en 3fm.nl

 

Het Bevrijdingsfestival Utrecht is er dankzij