Partners

Partners en sponsoren

Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door financiële en facilitaire ondersteuning van de Provincie en Gemeente Utrecht, Nationaal Comité 4 en 5 mei en het V-Fonds.

Door bijzondere en vernieuwende initiatieven mogelijk te maken investeert het V-Fonds in vrede binnen het thema Vrede en Vrijheid. Inclusief erkenning en waardering van mensen die de vrijheid voor ons bevochten. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken, maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het V-Fonds de bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra en projecten rondom vrede en democratie. Het is van belang dat mensen gestimuleerd worden zich in te zetten voor vrede en vrijheid.

Het Bevrijdingsfestival Utrecht heeft de ANBI status en is daardoor interessant voor bedrijven en personen die willen geven in het kader van de Geefwet.

Met deze partners werken wij samen: