V-fonds

Jaarlijks maakt het V-fonds ruim tweehonderd bijzondere of vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema Vrede en Vrijheid. Sinds de oprichting zetten zij zich in voor erkenning en waardering van veteranen en geüniformeerden. Daarnaast blijven zij mensen stimuleren zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde. Steeds nadrukkelijker worden partnerships en samenwerkingen gezocht om deze missie te bereiken. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het V-fonds onder andere de 14 nationale bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Daarnaast investeren zij continu in innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie.