Directeur
Manja Kerstholt

Programma
Bert Dondorff

Hoofd Productie 
Marieke van der Kraats, Niels van Baarlen

Hoofd Marketing en Communicatie
Jantine Reilink

Horeca
Wouter van den Dool (food), HOP Producties (drank)

Coördinator Plein van de Vrijheid en Kinderfestival
Cees Martens

Coördinator vrijwilligers
KEES

Ontwerp en ontwikkeling website
Control Digital

Bestuur
mevrouw Machteld Smits (voorzitter)
de heer Kees Rovers (penningmeester)
de heer Jos Frijns (secretaris)
mevrouw Bouchra Dibi
de heer Jacco van Mersbergen

Comité van Aanbeveling
de heer Jan van Zanen (Burgemeester Utrecht)
de heer Hans Oosters (Commissaris van de Koning)
de heer Gerard Bakker (Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichting)
mevrouw Trude Maas (voorzitter Utrecht Development Board)
de heer Robin Clemens (COO VodafoneZiggo)
de heer Paul van Maanen (voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland)

Met dank aan Stadswerken Utrecht, Brandweer Utrecht , Regiopolitie Utrecht en medewerkers, bestuur en vrijwilligers.