GEEF VRIJHEID DOOR

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. In voorgaande jaren zijn er verschillende thema’s voorbij gekomen.

De komende jaren doet het Nationaal Comité een appèl op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid onder de noemer ‘Geef vrijheid door’. Het hierop aansluitende jaarthema voor 2019 luidt: In vrijheid kiezen.

Het jaarthema wordt elk jaar uitgewerkt in een jaarthematekst aangevuld met gastbijdragen, verzamelde artikelen en cartoons. De cartoons kunt u vrijblijvend downloaden en met bronvermelding gebruiken bij het vormgeven van uw herdenking, viering of publicaties. De cartoons zijn hier te downlanden.

Jaarthema tekst door Khadija Arib

Het jaarthema van 2019 luidt: in Vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4en5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen. Het Nationaal Comité heeft Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer, gevraagd om de jaarthematekst te schrijven.

Lees de tekst hier.

Maak contact en laat je horen

Gastbijdrage van Massih Hutak

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 schreef ik een open brief waarin ik alle jongeren van Nederland opriep om te gaan stemmen. Daarin legde ik uit hoeveel we teweeg kunnen brengen als we voor één keer uit onze individualistische levens stappen en ons organiseren voor het grotere doel: onze toekomst. Vrijheid kan namelijk niet bestaan zonder onze gedeelde verantwoordelijkheid het te beschermen en door te geven. Ben je het ergens niet mee eens, spreek je uit. Wil je iets veranderen, ga aan de slag. Mijn brief werd online massaal gedeeld, besproken in talkshows, op de radio, in kranten en dat vond ik natuurlijk helemaal te gek. Het mooiste was toen ik het ene na het andere belletje kreeg van mensen uit de creatieve sector met een enorm bereik onder jongeren, die zich ook geroepen voelde om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich wilden inzetten voor mijn doel: jongeren aan het stemmen krijgen.

Van artiesten en vormgevers tot mensen van platenlabels, muziekzenders en poppodia, iedereen kwam bij elkaar en zei tegen mij: je hebt onze aandacht, Massih, wat wil je? Wat ik wilde, was bewijzen dat jongeren wel degelijk geïnteresseerd en geïnformeerd zijn, en hun verantwoordelijkheid nemen als het erop aankomt. Concreet betekende dat de Kantel de Macht-stemcampagne !METS, waarin wij zeven weken lang overal, online én offline, zichtbaar wilden zijn om jongeren te informeren en aan te sporen te gaan stemmen. We gaven geen stemadvies, onze boodschap was: ga stemmen. Overal waar ik kwam, van cafés, buurthuizen en scholen, tot in mijn oude buurt, iedereen had het over de verkiezingen en iedereen had het over politiek. Oké, dacht ik. We hebben nu de aandacht van de jongeren.

Wat nu?

Een feestje geven ter ere van de democratie, was mijn antwoord daarop. Een feestje waar de tofste hiphopartiesten van Nederland optraden en waar gestemd ging worden. En gelukkig waren mijn !METS-partners net zo gek als ik. Want precies dat gebeurde. Een gratis feest op de avond voor de verkiezingen; je stempas en ID vormden je toegangsbewijs, ik had stembussen geregeld en om klokslag twaalf uur hebben ruim 500 jongeren hun stem uitgebracht.

Als je zag hoe die 500 jongeren stonden te springen toen ik vroeg wie samen met mij de eerste stem van Nederland wilde uitbrengen, leek het alsof ik gratis Justin Bieber-kaarten stond uit te delen. Maar ik deelde stembiljetten uit voor de Tweede Kamerverkiezingen. We realiseerden dit zonder hulp van de politiek maar met een team van mensen dat genoeg verstand had om te weten dat je jongeren nooit moet onderschatten, en met genoeg lef om te weten dat je jongeren altijd moet blijven uitdagen.   

500 jongeren met uiteenlopende achtergronden, opvattingen en religies die feestend en dansend de democratie vierden en hun verantwoordelijkheid namen door hun stem uit te brengen, zo mooi kan een vrije en diverse samenleving zijn. Kijk om je heen, lieve mensen, de toekomst is hier en nu: maak contact en laat je horen.