Inhoudelijk programma

Het Bevrijdingsfestival Utrecht is niet alleen een muziekfestival, maar ook een inhoudelijk festival. Jaarlijks streven we ernaar om verschillende inhoudelijke projecten te realiseren, die aansluiten bij de betekenis van vrijheid en aansluiten bij de actuele ontwikkelingen in Nederland en de wereld. Op het festival staan thema’s als vrijheid, onvrijheid, democratie en burgerschap centraal. Maar niet alleen op 5 mei, ook in aanloop naar het festival levert het Bevrijdingsfestival Utrecht een bijdrage aan het maatschappelijk debat rondom de vrijheid thema’s met onder andere de Vrijheidscolleges en diverse andere projecten. Zo proberen wij verschillende doelgroepen op een laagdrempelige manier te betrekken bij de thematiek van het festival en werken wij nauw samen met diverse samenwerkingspartners en onderwijsinstellingen uit de regio. Ons doel is om meer mensen met het onderwerp vrijheid bezig te laten zijn – niet alleen op 5 mei.

Expositie Beeldvormen ‘40-’45

Afgelopen twee jaar is er veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van een educatief programma om met name onze jonge doelgroep (jongeren tussen de 16 – 25 jaar) te betrekken bij het festival. Dit hebben we weten te realiseren met het project Beeldvormen Utrecht ’40 –’45, een samenwerking tussen het Bevrijdingsfestival Utrecht en MOB Vormgeving & Educatie. Beeldvormen ’40-’45 is een educatief project voor leerlingen en studenten uit Utrecht en omgeving. Zij maken een beeld van het jaarthema van de landelijk 4 en 5 mei vering. Deze beelden zijn andere jaren geëxposeerd op het Bevrijdingsfestival Utrecht in park Transwijk, dit jaar digitaal.

Jaarthema Vreugde en Verdriet

Alle deelnemers werden geïnformeerd over de gemengde gevoelens rond de bevrijding 75 jaar geleden. De vreugde bevrijd te zijn van de vijand, verloren gewaande dierbaren terug te zien en weer aan de toekomst te durven denken. Maar toch was er tegelijk verdriet. Verdriet om familie die omgekomen was , huizen die verwoest waren of de schaamte om verkeerde keuzes, gemaakt door ouders of jezelf. Er zijn vele verhalen met twee kanten. Leerlingen van het Basisonderwijs, het Voortgezet Onderwijs, het MBO en studenten van het HBO is gevraagd een beeld, tekst of project te maken over twee kanten van de oorlog: Vreugde en Verdriet. Hieronder zie je de resultaten van het Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO en HBO.

Basisonderwijs

215 kinderen van 4 basisscholen hebben prachtige tekeningen, collages en teksten ingezonden op een prijsvraagformlier. Drie juryleden hebben zorgvuldig naar alle inzendingen gekeken en 12 werken geselecteerd. De collage van Ella Sindaco van OBS de Koekoek vonden zij het mooist.

Voorgezet Onderwijs en het MBO

95 leerlingen van 6 scholen hebben 75 prachtige beelden ingezonden. Een vakjury heeft zorgvuldig naar alle kunstwerken gekeken en hebben 10 werken geselecteerd. Het schilderij van Zainab Hichou van Ithaka vonden zij het indrukwekkendst.

De HKU

Zeventien studenten van de opleidingen Kunst & Economie en Ad Design Digital media ontwikkelden vijf concepten. Het resultaat van de drie projecten: ‘De bommenwerper‘, ‘Digitaal Hoorspel‘ en ‘Samen staan we sterk‘ zijn te bekijken op een eigen pagina onder het menu-item 75 jaar Vrijheid.